Tiếng Việt 3 Tập 1

Soạn bài: Tập đọc: Cậu bé thông minhCâu 1 (trang 5 sgk Tiếng Việt 3): Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài ?Trả lời:Nhà vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng, nếu không thì cả làng phải chịu tội. Đó là kế do nhà vua nghĩ ra để tìm kiếm người tài giỏi.Câu 2 (trang 5 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của vua ?Trả lời:Dân chúng
Soạn bài: Kể chuyện: Cậu bé thông minhCâu 1 (trang 5 sgk Tiếng Việt 3): Dựa vào bữa tranh sau, kể lại từng đoạn của câu chuyện Cậu bé thông minhTrả lời:Tranh 1 : Quân lính đang dùng loa đọc lệnh của nhà vua yêu cầu mỗi làng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Nghe rõ lệnh này dân làng lo sợ vì không thể kiếm đâu ra gà trống đẻ trứng và sẽ bị nhà vua trị tội.Tranh 2 : Cậu bé xin
Soạn bài: Chính tả: Tập - chép: Cậu bé thông minhCâu 1 (trang 6 sgk Tiếng Việt 3): Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?Trả lời:– Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.– Các chữ can được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.Câu 2 (trang 6 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào
Soạn bài: Tập đọc: Hai bàn tay emCâu 1 (trang 7 sgk Tiếng Việt 3): Hai bàn tay của bé được so sánh với gì ?Trả lời:Hai bàn tay của bé được so sánh như hai đóa hoa hồng ở đầu cành. Hoa này có nụ màu hồng và mỗi ngón tay là một cánh hoa đẹp.Câu 2 (trang 7 sgk Tiếng Việt 3): Hai bàn tay thân thiết với bé như thế nào ?Trả lời:Hai bàn tay rất thân thiết với bé :– Đêm bé nằm ngủ thì hai hoa ngủ
Soạn bài: Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánhCâu 1 (trang 8 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ chỉ sự vật trong khổ thơ sauTrả lời:Các từ chỉ sự vật là: tay em, răng, hoa nhài, tóc, ánh mai.Câu 2 (trang 8 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây:a) Hai bàn tay em Như hoa đầu cành.b) Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.c) Cánh
Soạn bài: Tập đọc: Đơn xin vào độiCâu 1 (trang 10 sgk Tiếng Việt 3): Đơn này của ai gửi cho ai ? Nhờ đâu em biết điều đó ?Trả lời:Đơn này của bạn Lưu Tường Vân gửi cho Ban phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội.Em biết điều đó vì bạn Vân đã đề rõ tên mình trong đơn và còn kí tên ở cuối đơn. Bạn cũng ghi rõ ở phần đầu lá đơn là kính gửi :– Ban phụ trách Đội– Ban chỉ huy
Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Chơi chuyềnCâu 1 (trang 10 sgk Tiếng Việt 3): Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào ?Trả lời:Các chữ đầu dòng đều được viết hoa.Câu 2 (trang 10 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ao hay oao ?Trả lời:ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngánCâu 3 (trang 10 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từTrả lời:a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n có nghĩa như
Soạn bài: Tập làm văn: Nói về Đội TNTPCâu 1 (trang 11 sgk Tiếng Việt 3): Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ?Trả lời:a) Đội thành lập ngày nào?– Đội được thành lập vào ngày 15-5-1941 tại Pắc Bó tỉnh Cao Bằng. Lúc đầu mang tên là Đội Nhi đồng Cứu quốc.b) Các đội viên đầu tiên của đội là ai?– Các đội viên đầu tiên là : Nông Vãn Dền (tức Kim Đồng)
Soạn bài: Tập đọc: Ai có lỗi ?Câu 1 (trang 13 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau ?Trả lời:Hai bạn nhỏ giận nhau vì Cô-rét-ti vô ý chạm vào khuỷu tay bạn, làm cây bút đang viết nguệch ra một đường rất xấu, còn cậu bạn của Cô-rét-ti thì lại cố ý trả thù Cô-rét-ti bằng cách đẩy Cô-rét-ti một cái làm hỏng hết trang tập viết của Cô-rét-ti.Câu 2 (trang 13 sgk Tiếng Việt 3): Vì
Soạn bài: Kể chuyện: Ai có lỗi ?Câu 1 (trang 13 sgk Tiếng Việt 3): Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn câu chuyện Ai có lỗi ?Trả lời:1. Bức tranh 1: Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp : "Mình không cố ý đâu !"Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được