Soạn bài: Tập đọc: Vàm cỏ Đông

Câu 1: Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện qua các câu nào ở khổ 1 ? (trang 107 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện ở các câu: Anh mãi gọi với lòng tha thiết Vàm Cỏ Đông ! Ơi Vàm cỏ Đông

Câu 2: Dòng sông Vàm cỏ Đông có những nét gì đẹp ? (trang 107 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Dòng Vàm cỏ Đông có nhiều nét đẹp :

Bốn mùa soi từng mảnh mây trời

Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy

Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi

Câu 3: Vì sao tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ ? (trang 107 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Tác giả ví con sông như dòng sữa mẹ vì sông luôn đem dòng nước ngọt lành về tưới cho cây, cho lúa thêm xanh và sông cũng luôn đem phù sa về bồi đắp cho bờ bãi, ruộng đồng thêm màu mỡ.