Soạn bài: Mở rộng vốn từ: Địa phương

Câu 1: Chọn và xếp các từ ngữ vào bảng phân loại: (trang 107 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Từ dùng ở miền Bắc : bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, ngan.

Từ dùng ở miền Nam: ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, khoai mì, vịt xiêm.

Câu 2: Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Tìm từ cùng nghĩa với các từ đó: (trang 107 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Có thể thay chi bằng gì, rứa bằng thế, nờ bằng à, tui bằng tôi, hắn bằng nó.

Câu 3: Điền dấu câu vào mỗi ô trống dưới đây. (trang 108 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

CÁ HEO Ở VÙNG BIỂN TRƯỜNG SA

Đêm trăng, biển yên tĩnh. Một người kêu lên : "Cá heo !" Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô : "A ! Cá heo nhảy múa đẹp quá !" … – Có đau không chú mình ? Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé !…