Anh em một nhà - Tuần 15

Soạn bài: Tập đọc: Hũ bạc của người chaCâu 1 (trang 122 sgk Tiếng Việt 3): Ông lão muốn con trai mình trở thành người như thế nào?Trả lời:Ông lão muốn con trai trở thành người siêng năng làm việc, có thể nuôi sống mình, không phải nhờ vào người khác.Câu 2 (trang 122 sgk Tiếng Việt 3): Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì ?Trả lời:Ông lão vứt tiền xuống ao để thăm dò thái độ của con. Nếu
Soạn bài: Kể chuyện: Hũ bạc của người chaCâu 1 (trang 122 sgk Tiếng Việt 3): Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện Hũ bạc của người cha:Trả lời:Các tranh cần được sắp xếp lại như sau:Tranh 3 - 5 - 4 - 1 - 2Câu 2 (trang 123 sgk Tiếng Việt 3): Kể lại toàn bộ câu chuyện.Trả lời:Tranh 1: Khi anh ta đem tiền về, người cha ném ngay vào lửa. Anh ta không ngại bóng, thò tay vào lửa lấy
Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Hũ bạc của người chaCâu 2 (trang 123 sgk Tiếng Việt 3): Điền ui hay uôiTrả lời:– Mũi dao, con muỗi– Hạt muối, múi bưởi– Núi lửa, nuôi nấng– Tuổi trẻ, tủi thânCâu 3 (trang 124 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ :Trả lời:a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :– Còn lại một chút do quên → sót– Món ăn bằng gạo nếp đồ chín → xôi– Trái nghĩa
Soạn bài: Tập đọc: Nhà bố ởCâu 1 (trang 125 sgk Tiếng Việt 3): Quê Páo ở đâu ?Trả lời:Quê Páo ở miền núi. Các câu sau đây cho biết điều đó : Ngọn núi ở lại cùng máy Tiếng suối nhòa dần sau cây"Câu 2 (trang 125 sgk Tiếng Việt 3): Páo đi thăm bố ở đâu ?Trả lời:Páo đi thăm bố ở thành phố.Câu 3 (trang 125 sgk Tiếng Việt 3): Những điều gì khiến Páo thấy lạ ?Trả lời:Những điều ở thành
Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộcCâu 1 (trang 126 sgk Tiếng Việt 3): Hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta.Trả lời:Ở nước ta có nhiều dân tộc thiểu số cùng chung sống như người Mèo, người Thái, người Nùng, người Mán, người Ba-na, người Ê-đê, người Khơ-mú, người Vân-kiều, người Mạ, người Cơ-ho, người Xơ-đăng, người Khơ-me, người Xtiêng ...Câu
Soạn bài: Tập đọc: Nhà rông ở Tây NguyênCâu 1 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao nhà rông phải chắc và cao ?Trả lời:Nhà rông phải chắc để chịu được gió bão trong một thời gian dài, để có thể chứa được nhiều người cùng hội họp hoặc nhảy múa. Nhà rông phải cao để voi đi qua không đụng sàn và khi múa rông chiêng, giáo không vướng mái.Câu 2 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Gian đầu được
Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Nhà rông ở Tây NguyênCâu 2 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ui hay ươi ?Trả lời:– khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm.– mát rượi, gửi thư. tưới cây.Câu 3 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sauTrả lời:a) – xâu : xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim, xâu bánh, ...– sâu : sâu sắc, nông sâu, sâu xa, chim sâu, sâu bọ, ...–
Soạn bài: Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ emCâu 1 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Nghe và kể lại chuyện Giấu càyTrả lời:Khôn ngoan là vốn quý của con người. Nếu không khôn ngoan thì làm việc gì cũng khó thành công thậm chí còn hỏng việc. Câu chuyện Giấu cày sẽ cho chúng ta thấy được tác hại của việc "thiếu đi sự khôn ngoan của con người ta". Chuyện kể rằng:Có một anh nông