Soạn bài: Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Câu 1: Ông lão muốn con trai mình trở thành người như thế nào? (trang 122 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Ông lão muốn con trai trở thành người siêng năng làm việc, có thể nuôi sống mình, không phải nhờ vào người khác.

Câu 2: Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì ? (trang 122 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Ông lão vứt tiền xuống ao để thăm dò thái độ của con. Nếu những đồng tiền đó không phải do anh ta khó nhọc làm ra thì anh ta chẳng tiếc.

Câu 3: Người con đã làm lụng vất vả và tiết kiệm như thế nào ? (trang 122 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Lần thứ hai rời nhà ra đi kiếm sống, anh ta đã thực sự lao động vất vả : anh đi xay thóc thuê, được trả công hai bát gạo anh chỉ dám ăn một bát còn dành lại một bát để bán lấy tiền. Sau ba tháng như vậy, khi đã có một ít tiền, anh mới trở về nhà.

Câu 4: Khi ông lão vứt tiền vào bếp, người con làm gì ? Vì sao ? (trang 122 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Khi ông lão vứt tiền vào bếp, người con đã không sợ bỏng, cứ thọc tay vào lửa lấy tiền ra. Anh ta làm thế vì những đồng tiền đó đã do anh ta phải cực khổ kiếm ra nên anh ta rất quý chúng, rất tiếc nếu chúng bị lửa hủy hoại.

Câu 5: Tìm những câu nói ý nghĩa của truyện này. (trang 122 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Hai câu cuối nói lên ý nghĩa sâu sắc của truyện này :

– Nếu con lười biếng, dù cha cho một trăm hũ bạc cũng không đủ. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con.