Ngôi nhà chung - Tuần 32

Soạn bài: Tập đọc: Cuốn sổ tayCâu 1 (trang 119 sgk Tiếng Việt 3): Thanh dùng sổ tay làm gì ?Trả lời:Thanh dùng sổ tay để ghi nội dung các cuộc họp, ghi lại các việc cần làm, ghi những chuyện lí thú trên thế giới, trong cuộc sống.Câu 2 (trang 119 sgk Tiếng Việt 3): Hãy nói một vài điều lí thú ghi trong sổ tay của Thanh.Trả lời:Vài điều lí thú ghi trong sổ tay của Thanh : Mô-na-cô là nước rất nhỏ,
Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Hạt mưaCâu 2 (trang 120 sgk Tiếng Việt 3): Tìm và viết các từ :Trả lời:a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :Tên của một nước láng giềng của ta Lào- Nơi tận cùng phía nam trái đất, quanh năm băng giá → Nam cực- Một nước ở gần ta có thủ đô là Băng Cốc → Thái Lanb) Chứa tiếng bắt đầu bằng V hay d, có nghĩa như sau :- Màu lúa chín → vàng-
Soạn bài: Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trườngCâu 1 (trang 120 sgk Tiếng Việt 3): Kể lại một việc tốt mà em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường:Trả lời:a) Lớp em đã nhận bảo vệ hàng cây mới trồng trên đường đến trường. Em đã hăng hái cùng các bạn khác làm việc đó.b) Chúng em đã cùng bàn bạc, lên kế hoạch rồi thực hiện. Bạn thân em nhận chăm sóc hai cây bạch đàn.