Anh em một nhà - Tuần 14

Soạn bài: Tập đọc: Người liên lạc nhỏCâu 1 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?Trả lời:Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ làm giao liên, dẫn đường bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán bộ đến địa điểm mới.Câu 2 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng ?Trả lời:Bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng vì vùng này là vùng người
Soạn bài: Kể chuyện: Người liên lạc nhỏCâu 1 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Dựa vào các tranh sau, kể lại toàn bộ câu chuyện Người liên lạc nhỏTrả lời:Tranh 1: Hôm ấy, Kim Đồng được giao cho một nhiệm vụ mới. Đó là việc phải dẫn đường cho ông ké cách mạng đến địa điểm mới và phải bảo đảm sự an toàn cho ông. Thế là hai ông cháu lên đường. Cháu đi trước, thấy có gì đáng ngờ
Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Người liên lạc nhỏCâu 1 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các tên riêng trong bài chính tả ?Trả lời:Các tên riêng là: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng.Câu 2 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ay hay ây?Trả lời:cây say, chày giã gạo.dạy học, ngủ dạy.số bảy, đòn bẩy
Soạn bài: Tập đọc: Nhớ Việt BắcCâu 1 (trang 116 sgk Tiếng Việt 3): Người cán bộ về xuôi nhớ gì ở Việt Bắc ?Trả lời:Người cán bộ về xuôi nhớ "những hoa cùng người" ở Việt Bắc. Nhớ hoa có nghĩa là nhớ cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp của núi rừng Việt Bắc. Nhớ người là nhớ những con người ở Việt Bắc chăm chỉ làm ăn và một lòng một dạ thủy chung với cách mạng.Câu 2 (trang
Soạn bài: Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểmCâu 1 (trang 117 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ chỉ đặc điểm trong các câu sau :Trả lời:Các từ chỉ những đặc điểm của tre là xanh, của lúa là xanh, của sông máng là xanh mát, của trời mây là bát ngát, của mùa thu là xanh ngắt.Câu 2 (trang 117 sgk Tiếng Việt 3): Trong các đoạn sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm
Soạn bài: Tập đọc: Một trường tiểu học vùng caoCâu 1 (trang 119 sgk Tiếng Việt 3): Ai dẫn khách đi thăm trườngTrả lời:Em Sùng Tờ Dìn, liên đội trưởng chúng tôi đi thăm trường.Câu 2 (trang 119 sgk Tiếng Việt 3): Bạn Dìn giới thiệu những gì về trường mìnhTrả lời:Trường có đủ phòng học cho năm lớp, có bếp phòng ăn và nhà ở. Các thầy cô ăn ở cùng học sinhCâu 3 (trang 119 sgk Tiếng Việt
Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Nhớ Việt BắcCâu 1 (trang 119 sgk Tiếng Việt 3): – Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.– Những chữ nào phải viết hoa ?Trả lời:– Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.– Những chữ nào phải viết hoa ?Chữ Nhớ ở đầu đề, các chữ đầu dòng thơ và chữ Việt Bắc phải viết hoa.Câu 2 (trang 119 sgk Tiếng Việt
Soạn bài: Tập làm văn: Nghe, kể: Tôi cũng như bác! Giới thiệu hoạt độngCâu 1 (trang 120 sgk Tiếng Việt 3): Nghe và kể lại câu chuyện Tôi cũng như bác.Trả lời:Học tập là một việc cần thiết của mỗi con người. Không học thì không có kiến thức, thậm chí không biết chữ. Sẽ như thế nào khi ta không biết đọc, không biết viết hoặc không biết làm tính giải toán. Câu chuyện "Tôi cũng như bác"