Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Người liên lạc nhỏ

Câu 1: Tìm các tên riêng trong bài chính tả ? (trang 114 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các tên riêng là: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng.

Câu 2: Điền vào chỗ trống ay hay ây? (trang 114 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

cây say, chày giã gạo.

dạy học, ngủ dạy.

số bảy, đòn bẩy