Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Hạt mưa

Câu 2: Tìm và viết các từ : (trang 120 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

Tên của một nước láng giềng của ta Lào

- Nơi tận cùng phía nam trái đất, quanh năm băng giá → Nam cực

- Một nước ở gần ta có thủ đô là Băng Cốc → Thái Lan

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng V hay d, có nghĩa như sau :

- Màu lúa chín → vàng

- Cây cùng họ với cau, lá to, quả có nước ngọt → dừa

- Loài thú lớn có vòi và ngà → voi