Soạn bài: Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Câu 1: Vì sao nhà rông phải chắc và cao ? (trang 128 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Nhà rông phải chắc để chịu được gió bão trong một thời gian dài, để có thể chứa được nhiều người cùng hội họp hoặc nhảy múa. Nhà rông phải cao để voi đi qua không đụng sàn và khi múa rông chiêng, giáo không vướng mái.

Câu 2: Gian đầu được trang trí ra sao ? (trang 128 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo giỏ mây đựng hòn đá thần, quanh giỏ mây đó treo những cành hoa đan bằng tre, treo vũ khí, nông cụ chiêng trống.

Câu 3: Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông ? (trang 128 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Gian giữa có bếp lửa là trung tâm của nhà rông vì đây chính là nơi tiếp khách của làng và cũng là nơi các già làng thường họp bàn các việc lớn.