Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Quê hương ruột thịt

Câu 1: Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài chính tả (trang 78 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Trong bài chính tả có các chữ viết hoa là : Quê (trong đầu bài), Chị Sứ, Chính và tên tác giả Anh Đức.

Các chữ này phải viết hoa vì hoặc là đứng ở đầu câu hoặc là chỉ tên riêng của người như: Sứ, Anh Đức.

Câu 2: Tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai, 3 từ có vần oay. (trang 78 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Vần oai : củ khoai, loài người, khoan khoái.

Vần oay : ngoáy tai, hí hoáy, loay hoay.