Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Chiếc áo len

Câu 1: Nghe – viết : Chiếc áo len (đoạn 4) (trang 22 sgk Tiếng Việt 3)

Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì ?

Trả lời:

Lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 2: Điền vào chỗ trống (trang 22 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

cuộn tròn, chân thật, chậm trễ

b) Đặt trên chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

— Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

• Giải câu đố : Đó là cái thước kẻ.

– Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thẳng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

• Giải câu đố: Đó là cây bút chì.

Câu 3: Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau (trang 22 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 g giê
2 gh giê hát
3 gi giê i
4 h hát
5 i i
6 k ca
7 kh ca hát
8 l e-lờ
9 m mờ