Soạn bài: Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Câu 1: Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, văn sau (trang 24 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Mắt Bác Hồ được so sánh như vì sao.

b) Hoa xoan được so sánh như mây từng chùm.

c) Trời mùa đông được so sánh như cái tủ ướp lạnh. Trời mùa hè được so sánh như cái bếp lò nung.

Câu 2: Hãy ghi lại các từ chỉ sự so sánh trong những câu trên. (trang 25 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các từ chỉ sự so sánh trong các câu trên là : tựa, như, là, là, là.

Câu 3: Chép đoạn văn dưới vào vở sau khi đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp và viết hoa những chữ đầu câu. (trang 25 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng, ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.