Soạn bài: Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Câu 1: Bằng lăng để dành bông hoa cuối cùng cho ai ? (trang 27 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Bằng lăng dành bông hoa cuối cùng cho bé Thơ.

Câu 2: Vì sao bé Thơ nghĩ là mùa hoa đã qua ? (trang 27 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Bé Thơ nghĩ là mùa hoa bằng lăng đã qua vì bé không nhìn thấy bông hoa bằng lăng cuối cùng nở ở trên cao bị khuất phía trên của cửa sổ.

Câu 3: Sẻ non đã làm gì để giúp đỡ hai bạn của mình ? (trang 27 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Sẻ non đã đậu lên cành bằng lăng làm cho bông hoa chúc xuống giúp cho bé Thơ nhìn thấy rõ bông hoa.

Câu 4: Mỗi người bạn của bé Thơ có điều gì tốt ? (trang 27 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Cả hai người bạn là cành bằng lăng và chú sẻ non đều có lòng tốt muốn giúp cho bé Thơ vui.