Soạn bài: Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường

Câu 2: Điền vào chỗ trống và giải câu đố (trang 56 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) tr hay ch ?

Mình tròn mũi nhọn

Chẳng phải bò, trâu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn

(Là cái gì ?)

• Giải đáp câu đối trên : Đó là cái bút mực.

b) iên hay iêng ?

Trên trời có giếng nước trong

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.

(là quả gì ?)

• Giải đáp câu đối trên : Đó là quả dừa.

Câu 3: Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau (trang 56 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời: