Soạn bài: Tập đọc: Bận

Câu 1: Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì ? (trang 60 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Xung quanh bé mọi vật, mọi người đều bận :

Trời bận xanh, sông bận chảy, xe bận chạy, lịch bận tính ngày, chim bận bay, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa, than bận làm ra lửa.

Cô bận cấy lúa, chú bận đánh giặc, mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu.

Câu 2: Bé bận những việc gì ? (trang 60 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Bé bận bú, bận chơi, bận tập khóc, cười, bận nhìn ánh sáng

Câu 3: Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui ? (trang 60 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Mọi người, mọi vật bận mà vui vì mọi người, mọi vật đều làm những công việc có ích góp phần làm cuộc sống luôn được hoạt động, luôn được sinh sôi nảy nở và ngày thêm tươi đẹp.