Soạn bài: Tập đọc: Lừa và ngựa

Câu 1: Lừa khẩn khoản xin ngựa điều gì ? (trang 58 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Lừa khẩn khoản xin ngựa chở giúp một ít đồ đạc.

Câu 2: Vì sao ngựa không giúp lừa ? (trang 58 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Ngựa không giúp lừa vì ngựa ích kỉ, chỉ nghĩ đến mình, không muốn vất vả chở thêm đồ đạc.

Câu 3: Câu chuyện kết thúc như thế nào ? (trang 58 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Câu chuyện kết thúc một cách đáng buồn : lừa thì kiệt sức lăn ra chết, ngựa phải nai lưng ra chở hết mọi thứ đồ đạc của chủ.

Câu 4: Truyện này muốn nói với em điều gì ? (trang 58 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Truyện này muốn nói với em : phải luôn luôn thương bạn và sẵn lòng giúp bạn lúc bạn gặp khó khăn vì giúp bạn cũng chính là giúp mình, bỏ mặc bạn là tự hại mình.

Nội dung : Bạn bè phải thương yêu giúp đỡ nhau. Lúc bạn gặp khó khăn hoặc hoạn nạn thì rất cần sự giúp đỡ của mình.