Soạn bài: Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm Tuần 10

Câu 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi (trang 80 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác nước dội về, với tiếng ào ào của gió thổi.

b) Qua các hình ảnh so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ nghe rất lớn, rất vang động.

Câu 2: Hãy chỉ ra sự so sánh về âm thanh trong mỗi đoạn thơ, văn sau (trang 80 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các hình ảnh so sánh trong ba đoạn thơ, văn trên :

a) Tiếng suối chảy rì rầm được so sánh với tiếng đàn cầm.

b) Tiếng suối được so sánh với tiếng hát xa.

c) Tiếng chim kêu được so sánh với tiếng xóc những rổ tiền đồng.

Câu 3: Ngắt đoạn văn đã cho thành 5 câu: (trang 80 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.