Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Quê hương

Câu 1: Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa. (trang 82 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Chữ Quê trong đầu bài và các chữ ở đầu mỗi câu thơ đều phải viết hoa.

Câu 2: Điền vào chỗ trống et hay oet (trang 82 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Em bé toét miệng cười, mùi khét, cưa xoèn xoẹt, xem xét.

Câu 3: Viết lời giải các câu đố : (trang 82 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Đó là các chữ lá và là (ủi).

b) Đó là các chữ: co, cò và cỏ.