Soạn bài: Tập đọc: Những chiếc ruông cheo

Câu 1: Nơi ở của gia đình bác thợ gạch có gì đặc biệt ? (trang 68 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Nơi ở của gia đình bác thợ gạch là một túp lều bằng phên rạ, ở giữa cánh đồng, xung quanh lều xếp đầy những hàng gạch mới đóng.

Câu 2: Tìm những chi tiết nói lên tình thân giữa gia đình bác thợ gạch với cậu bé. (trang 68 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Tình thân giữa gia đình bác thợ gạch với cậu bé thể hiện qua các chi tiết sau :

Cậu bé thường ra lò chơi với con bác thợ gạch.

Con trai bác thợ gạch rủ cậu nặn những chiếc chuông đất.

Bác thợ gạch nung giúp các cậu bé những chiếc chuông đó và xâu làm hai vòng, tặng cho cậu bé một vòng đem về treo.

Câu 3: Những chiếc chuông đất nung đã đem lại niềm vui như thế nào cho gia đình cậu bé ? (trang 68 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Cậu bé đem treo những chiếc chuông đất lên cây nêu. Vào ngày Tết, tiếng chuông đất nung kêu lanh canh làm cho sân nhà cậu ấm áp và náo nức một niềm vui mới.