Soạn bài: Tập đọc: Ông ngoại

Câu 1: Thành phố sắp vào thu có gì đẹp ? (trang 35 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Thành phố vào thu có nhiều nét đẹp : trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.

Câu 2: Ông ngoại giúp bạn nhỏ đi học như thế nào ? (trang 35 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị đi học : ông dẫn đi mua vớ, chọn bút, ông hướng dẫn cách bọc vở, dán nhãn, pha mực và dạy những chữ cái đầu tiên.

Câu 3: Tìm một hình ảnh đẹp mà em thích trong đoạn ông dẫn cháu đến trường. (trang 35 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Có thể chọn hình ảnh sau : "Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống". Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.

Câu 4: Vì sao bạn nhỏ gọi ông là người thầy đầu tiên ? (trang 35 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Bạn nhỏ gọi ông ngoại mình là người thầy đầu tiên vì ông đã bước đầu giúp bé chuẩn bị và làm quen với nhà trường với việc học tập