Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Âm thanh thành phố

Câu 1: Tìm những chữ viết hoa trong bài chính tả. (trang 147 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Những chữ viết hoa trong bài chính tả là : Cẩm Phả, Hà Nội, Hải, Ánh trăng, Bét-tô-ven.

Câu 2: Tìm 5 từ có vần ui, 5 từ có vần uôi. (trang 147 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

– 5 từ có vần ui : cúi, chui, bụi bặm, lúi húi, củi.

– 5 từ có vần uôi : xuôi, suối, chuôi dao, đuôi, muỗi.

Câu 3: Tìm các từ : (trang 147 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r có nghĩa như sau :

– Có những nét gần như nhau → giống

– Phần còn lại của cây lúa sau khi gặt → rạ

– Truyền kiến thức kinh nghiệm cho người khác → dạy

b) Chứa tiếng có vần ăt hoặc ăc có nghĩa như sau :

– Ngược với phương Nam → Bắc

– Bấm đứt ngọn rau, hoa lá bằng 2 đầu ngón tay → ngắt

– Trái với rỗng → đặc.