Soạn bài: Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Câu 1: Đọc khổ thơ sau và trả lời câu hỏi (trang 98 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên là : chạy, lăn.

b) Hoạt động chạy của các chú gà con được miêu tả bằng cách so sánh với những hòn tơ nhỏ lăn tròn trên sân, trên cỏ.

Câu 2: Các đoạn trích sau có những hoạt động nào được so sánh với nhau ? (trang 98 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Ở đây hoạt động đi của con trâu được so sánh với việc đập đất.

b) Hoạt động vươn cao của tàu cau được so sánh với sự vẫy vẫy và hứng mưa rơi của bàn tay người.

c) Hoạt động của những xuồng con đậu quanh thuyền lớn được so sánh với đàn con nằm quanh bụng mẹ.

Hoạt động húc húc của thuyền con được so sánh với việc đòi bú tí của đàn con.

Câu 3: Chọn từ ngữ thích hợp ở 2 cột A, B để ghép thành câu. (trang 99 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các câu cần ghép :

Những ruộng lúa cấy sớm đã trổ bông vàng ửng.

Những chú voi thắng cuộc huơ vòi chào khán giả.

Cây cầu làm bằng thân dừa bắc ngang dòng kênh.

Con thuyền cắm cờ đỏ lao băng băng trên sông.