Soạn bài: Tập đọc: Cậu bé thông minh

Câu 1: Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài ? (trang 5 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Nhà vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng, nếu không thì cả làng phải chịu tội. Đó là kế do nhà vua nghĩ ra để tìm kiếm người tài giỏi.

Câu 2: Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của vua ? (trang 5 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Dân chúng lo sợ sẽ bị nhà vua hành tội vì kiếm đâu ra thứ gà trống biết đẻ trứng ? (Chỉ gà mái mới có thể đẻ ra trứng).

Câu 3: Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí? (trang 5 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Cậu bé đã kể cho vua một chuyện vô lí là "bố cậu mới đẻ em bé " bế " từ đó chính vua cũng phải thừa nhận mệnh lệnh của mình ban ra là vô lí.

Câu 4: Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì ? Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy ? (trang 5 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu sứ giả tâu vua rèn một chiếc kim khâu thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim sẻ làm ba mâm cỗ theo lệnh vua. Như vậy là yêu cầu một việc vua cũng không thể làm được để khỏi phải tuân theo lệnh làm cỗ của vua.