Soạn bài: Tập đọc: Mồ Côi xử kiện

Câu 1: Chủ quán kiện bác nông dân về điều gì ? (trang 141 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Chủ quán kiện bác nông dân về việc bác ta đã vào quán hít mùi thơm của các món ăn mà không trả tiền.

Câu 2: Tìm câu nêu rõ lí lẽ của bác nông dân. (trang 141 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Câu sau đây nêu rõ lí lẽ của bác nông dán : "Tôi vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm. Tôi không mua gì cả."

Câu 3: Tại sao Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 2 đồng bạc đủ 10 lần ? (trang 141 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 2 đồng bạc đủ 10 lần để cho chủ quán nghe đủ tiếng kêu của số tiền 20 đồng như chủ quán đã đòi bồi thường.

Câu 4: Thử đặt tên khác cho truyện (trang 141 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

- Một vụ kiện lạ.

- Một cách xử kiện thông minh và công bằng.