Soạn bài: Tập đọc: Vẽ quê hương

Câu 1: Kể tên các cảnh vật được tả trong bài thơ. (trang 89 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các cảnh vật được tả trong bài thơ: tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, mái ngói, trường học, hoa gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc.

Câu 2: Cảnh vật được miêu tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên các màu sắc ấy. (trang 89 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các màu sắc của cảnh vật được tả trong bài thơ là : tre xanh, lúa xanh, sông máng xanh mát, trời mây xanh ngắt, ngói mới đỏ tươi, mái trường đỏ thắm, mặt trời đỏ chót.

Câu 3: Vì sao bức tranh rất đẹp ? (trang 89 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Câu trả lời đúng nhất là câu c) Vì bạn nhỏ yêu quê hương nên nhìn thấy cảnh nào của quê hương cũng đẹp và đã vẽ quê hương bằng màu sắc đẹp tươi.