Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Ai có lỗi ?

Câu 1: Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ? (trang 14 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Tên riêng là: Cô-rét-ti

Tên riêng đó được viết hoa và có dấu gạch ngang.

Câu 2: Tìm các từ ngữ chứa tiếng (trang 14 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Có vần uêch: rỗng tuếch.

b) Có vần uyu: khuỷu tay

Câu 3: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống (trang 14 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) cây sấu, chữ xấu.

san sẻ, xẻ gỗ.

xắn tay áo, củ sắn.

b) kiêu căng, căn dặn.

nhọc nhằn, lằng nhằng.

vắng mặt, vắn tắt