Soạn bài: Tập đọc: Ba điều ước

Câu 1: Nêu ba điều ước của chàng thợ rèn ? (trang 137 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Ba điều ước của chàng thợ rèn : ước thành vua, ước có thật nhiều tiền, ước bay được như mây.

Câu 2: Vì sao ba điều ước không mang lại hạnh phúc cho chàng ? (trang 137 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Ba điều ước không mang lại hạnh phúc cho chàng vì làm vua ăn không ngồi rồi mãi cũng chán, nhiều tiền của thì luôn bị bọn trộm cướp rình rập và đe dọa, bay như mây ngắm cảnh mãi cũng chẳng còn thích thú.

Câu 3: Cuối cùng, chàng hiểu điều gì đáng mơ ước ? (trang 137 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Cuối cùng chàng hiểu ra sống thì phải làm việc, tạo ra những vật phẩm có ích cho xã hội và luôn được mọi người chung quanh yêu thương kính trọng. Đó chính là điều mơ ước nhất. Nó sẽ mãi mãi đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mỗi người!

Câu 4: Nếu có ba điều ước em sẽ ước những gì ? (trang 137 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các em tự suy nghĩ và nói ra những điều ước của mình nhưng phải biết ước ao những điều tốt đẹp, giúp ích nhiều cho đất nước