Soạn bài: Tập đọc: Về quê ngoại

Câu 1: Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê ? (trang 134 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Bạn nhỏ ở thành phố về quê thăm ngoại.

Câu 2: Quê ngoại bạn ở đâu ? (trang 134 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Quê ngoại bạn ở nông thôn.

Câu 3: Bạn thấy ở quê có gì lạ ? (trang 134 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Bạn thấy ở quê có nhiều điều khác lạ. Bạn gặp đầm sen nở hoa tỏa ngát hương thơm. Bạn gặp lại bà ngoại đã tám mươi tuổi. Bạn gặp gió, gặp con đường phơi rơm. gặp bóng tre mát rượi đường làng. Bạn gặp vầng trăng như lá thuyền trôi và đặc biệt là gặp bà con nông dân, những người làm ra lúa gạo. Tất cả đối với bạn ấy đều là khác lạ so với quang cảnh và con người thành phố.

Câu 4: Bạn nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo ? (trang 134 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Bạn đã biết ăn cơm gạo từ lâu nhưng bây giờ mới gặp những người nông dân làm ra lúa gạo. Bạn thấy họ đi chân đất và rất thật thà. Bạn nhỏ thấy quý mến họ như thương mến bà ngoại của mình.