Soạn bài: Tập đọc: Đôi bạn

Câu 1: Thành và Mến kết bạn vào dịp nào ? (trang 131 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Thành và Mến kết bạn vào dịp giặc Mỹ ném bom bắn phá hoại miền Bắc, Thành phải sơ tán từ thành phố về quê Mến ở.

Câu 2: Mến thấy thị xã có gì mới lạ ? (trang 131 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Mến thấy thị xã có nhiều điều khác với nông thôn : ở đây có nhiều phố xá, nhà ngói san sát, cái cao cái thấp, xe cộ đi lại nườm nượp trên đường, ban đêm, đèn điện sáng như sao sa.

Câu 3: Mến có hành động gì đáng khen ? (trang 131 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Mến có hành động đáng khen là đã không do dự, dũng cảm nhảy ngay xuống hồ nước cứu người sắp chết đuối.

Câu 4: Em hiểu câu nói của người bố là thế nào ? (trang 131 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Người bố, qua câu nói cuối chuyện này, đã tỏ lòng khâm phục, quý trọng và biết ơn những người nông thôn vì họ luôn tốt bụng, rộng lượng, thương người và sẵn sàng xả thân cứu giúp người khác.

Câu 5: Tìm các chi tiết nói lên tình cảm thủy chung của gia đình Thành đối với những người đã giúp đỡ mình. (trang 131 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Tình cảm thủy chung của gia đình Thành đối với những người đã giúp đỡ mình thể hiện ở chỗ bố Thành đã đón Mến ra thành phố chơi, Thành dẫn bạn đi chơi nhiều nơi đông vui trong thành phố.