Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Nhớ lại buổi đầu đi học

Câu 2: Điền vào chỗ trống eo hay oeo ? (trang 52 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Nhà nghèo, ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu

Câu 3: Tìm các từ : (trang 52 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau :

– Cùng nghĩa với chăm chỉ → siêng năng. Trái nghĩa với gần → xa, xa xôi

Nước chảy mạnh và nhanh → chảy xiết

b) Chứa tiếng có vần ươn hay ương, có nghĩa như sau :

– Cùng nghĩa với thuê → mướn

– Trái nghĩa với phạt → thưởng

Làm chín bằng cách đặt trực tiếp lò than, lửa → nướng