Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy

Câu 1: (trang 50 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Câu 2: Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp : (trang 51 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Cần chép và thêm dấu như sau :

a) Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.

c) Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.