Tiếng Việt lớp 3 Kể chuyện: Bài tập làm văn

Câu 1: Sắp xếp lại các tranh sau theo đúng thứ tự trong câu chuyện Bài tập làm văn (trang 47 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Cách sắp xếp như sau :

Tranh 3 – Tranh 4 – Tranh 2 – Tranh 1

Câu 2: Kể lại một đoạn câu chuyện bằng lời của em (trang 48 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Cô-li-a đã viết được vài câu nhưng rồi bạn ấy lại nghĩ: chẳng lẽ một bài văn ngắn ngủn thế này mà cũng đem nộp cho cô giáo hay sao? Cô-li-a đưa mắt nhìn xung quanh thấy ai cũng đang hí hoáy viết và bài của bạn nào cũng có vẻ dài hơn bài của mình. Cô-li-a cố nhớ lại những chuyện mẹ vẫn làm ở nhà và viết tiếp : "Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần". Sau cùng, Cô-li-a còn nghĩ ra được một ý hay mà bạn tự thấy rất thú vị để làm phần kết cho bài văn: "Em muốn giúp mẹ nhiều hơn, để mẹ đỡ vất vả".