Soạn bài: Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

Câu 1: Bạn nhỏ làm những việc gì đỡ mẹ ? (trang 16 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Bạn nhỏ làm nhiều việc đỡ mẹ : luộc khoai, giã gạo, thổi cơm, nhổ cỏ vườn và quét sân, quét cổng.

Câu 2: Kết quả công việc của bạn nhỏ thế nào ? (trang 16 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Kết quả các việc trên đều rất tốt: khoai chín, gạo trắng tinh, cơm dẻo và ngon, sạch cỏ trong vườn, công nhà sạch sẽ

Câu 3: Vì sao bạn nhỏ không dám nhận lời khen của mẹ ? (trang 16 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Bạn nhỏ không dám nhận lời khen của mẹ vì thấy mình cũng chưa giúp mẹ được nhiều. Mẹ vẫn còn phải rất vất vả lo toan công việc gia đình tới mức áo thì bị mưa làm bạc màu, tóc thì bị nắng làm cháy, ngày đêm vẫn còn khó nhọc.

Câu 4: Em thấy bạn nhỏ có ngoan không ? Vì sao ? (trang 16 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Thực ra bạn nhỏ đã rất ngoan. Với sức của mình, bạn nhỏ đã giúp mẹ được bao nhiêu việc trong nhà. Bạn nhỏ đã biết thương mẹ phải gánh chịu nhiều vất vả, lo toan.