Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Cô giáo tí hon

Câu 1: Tìm tên riêng trong bài chính tả (trang 18 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Trong bài chính tả chỉ có một tên riêng là Bé.

Câu 2: Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau (trang 18 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) xét, sét : xét hỏi, xem xét; sét gỉ, sấm sét.

xào , sào : xào nấu, xào xáo; sào ruộng, cây sào.

xinh, sinh : xinh đẹp, tươi xinh; học sinh, sinh đẻ.

b) gắn, gắng : gắn bó, hàn gắn; gắng sức, cố gắng.

nặn, nặng : nặn tượng, bóp nặn; nặng nhọc, việc nặng.

khăn, khăng : khăn áo, đội khăn; khăng khăng, chơi khăng.