Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Ông ngoại

Câu 2: Tìm 3 tiếng có vần oay (trang 35 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Đó là các tiếng : loay hoay, xoáy (nước), ngọ ngoậy

Câu 3: Tìm các từ : (trang 35 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

– Làm cho ai việc gì đó → giúp đỡ.

– Trái nghĩa với hiền lành → dữ.

– Trái nghĩa với vào → ra.

b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau :

– Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà : sân.

– Dùng tay đưa một vật lên → nâng.

– Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó → cần cù.