Đề bài: Suy nghĩ của em về vấn đề gìn giữ truyền thống dân tộc của thế hệ trẻ

Bài văn mẫu

    Trong cuộc sống ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, các xu hướng mới ra đời và nhanh chóng lan rộng. Đứng trước thực trạng đó vần đề giữ gìn truyền thống dân tộc càng ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

    Có thể hiểu truyền thống dân tộc là gì? Truyền thống dân tộc là những giá trị văn hóa tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giữ gìn truyền thống dân tộc là bảo vệ các truyền thống dân tộc trước nguy cơ bị pha tạp, bị mất đi để từ đó phát triển nó ngày một tốt đẹp hơn.

    Vậy tại sao chúng ta cần giữ gìn truyền thống dân tộc? Vâng! Bởi vì để có được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc biết bao thế hệ con người đã dùng trí tuệ, nhận thức của mình hun đúc lên. Có những truyền thống cha ông ta đã dùng cả máu và nước mắt để bảo vệ chúng trong các cuộc xâm lược tàn bạo của kẻ thù như: truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, đoàn kết… Kẻ thù tàn bạo luôn tìm cách kích động, chia rẽ dân tộc ta nhưng nhờ những truyền thống tốt đẹp ấy đã giúp dân tộc ta đứng vững trước khó khăn, đồng lòng, hiệp lực đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ngoài ra, truyền thống dân tộc còn rất quan trọn trong việc hình thành và phát triển nhân cách của mỗi cá nhân, cộng đồng. Con người sống không có truyền thống hẳn sẽ khó hòa mình vào xã hội, khó có thể thành công. Một dân tộc không có văn hóa truyền thống riêng sẽ dễ bị thôn tính trước âm mưu đồng hóa của kẻ thù. Việc giữ gìn truyền thống của dân tộc còn là biểu hiện cao nhất của lòng biết ơn của thế hệ sau với thế hệ trước, những người đã hi sinh biết bao để giữ gìn truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Nó cũng thể hiện một nhân cách dám chịu trách nhiệm, dám gánh vác cảu thế hệ trẻ.

    Tuy nhiên, một số người hiện nây còn đi ngược lại truyền thống dân tộc, không hiểu rõ truyền thống, đi ngược lại với đạo đức, văn hóa dân tộc. Những việc làm đó thể hiện sự kém hiểu biết, sự vô ơn của con người. Chúng ta cần tỉnh táo khi tiếp xúc với những người ấy.

    Vậy thanh niên ngày nay làm thế nào để có thể giữu gìn truyền thống văn hóa dân tộc? Trước hết, thanh niên cần tích cực, chủ động học tập, trau dồi kiến thức, văn hóa, bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách để biết cách ứng xử tốt trước truyền thống dân tộc. Mỗi người cần yêu và tự hào bởi truyền thống của dân tộc mình; sống phù hợp với đạo đức, truyền thống văn háo dân tộc; ứng xử văn minh trước những hành vi suy đồi đạo đức. Thanh niên cũng cần biết giữ gìn, bảo vệ và quảng bá các cơ sở vật chất có giá trị văn hóa của dân tộc như: di tích lịch sử, tượng đài danh nhân, các loại hình nghệ thuật (hát chèo, hát quan họ, múa rối nước…)…

    Nói tóm lại, mỗi người đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay cần có trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Không giữu gìn được truyền thống dân tộc chúng ta không còn xứng đáng với thế hệ trước, chúng ta khiến dân tộc đứng trước nguy cơ bị thôn tính. Chúng ta hãy cùng hành động ngay hôm nay!