Văn mẫu: Mã Giám Sinh mua Kiều

Đề bài: Phân tích nhân vật Mã Giám Sinh trong đoạn trích "Mã Giám Sinh mua Kiều" trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.Bài văn mẫu   Đoạn trích: "Mã Giám Sinh mua Kiều" là đoạn mở đầu trong đoạn đời 15 năm lưu lạc đau khổ của nàng Kiều. Đoạn thơ dài 34 câu, từ câu 619 đến câu 652 trong Truyện Kiều.   Đoạn thơ làm sống lại một cảnh mua bán người thời trung cổ, thể hiện bút pháp nghệ thuật
Đề bài: Phân tích đoạn trích "Mã Giám Sinh mua Kiều" trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.Bài văn mẫu   Lâu nay ngâm ngợi Truyện Kiều, các cụ ta thường chưa chú ý đến đoạn Mã Giám Sinh mua Kiều bằng các đoạn khác, có phải thế không? Có lần, tôi đem cảm nhận này nói với một cụ giáo, và hỏi thêm: "Thưa cụ vì sao vậy?". Cụ giáo không trả lời ngay mà đứng lên, nhẹ bước ra vườn. Tôi đi theo
Đề bài: Phân tích đoạn trích "Mã Giám Sinh mua Kiều" trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.Bài văn mẫu   Đoạn "Mã Giám Sinh mua Kiều" dài 34 câu, trích trong "Truyện Kiều" từ câu 618-652. Bị thằng bán tơ vu oan, cha và em trai bị tra tấn, tù đày, tài sản gia đình bị bọn sai nha" sạch sành sanh vét cho đầy túi tham". Trước cảnh gia biến, Kiều đã quyết định: " Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha". Đoạn