Văn mẫu: Truyện Kiều

Đề bài: Phân tích Nghệ thuật miêu tả nhân vật trong truyện Kiều Dàn ý mẫu1, Mở bài: - Giới thiệu về tác phẩm: Truyện Kiều là một áng văn chứa nhiều giá trị, lưu truyền muôn đời. - Giới thiệu về nghệ thuật miêu tả nhân vật: nghệ thuật miêu tả nhân vật là một trong những điểm sáng. Qua những đoạn trích được học trong chương trình văn 9 kì 1 như “Chị em Thúy Kiều”, “Cảnh ngày
Đề bài: Lập dàn ý Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật trong Truyện Kiều Dàn ý mẫu1, Mở bài:   - Giới thiệu về tác phẩm: Truyện Kiều là một áng văn chứa nhiều giá trị, lưu truyền muôn đời.   - Giới thiệu về nghệ thuật miêu tả nhân vật: nghệ thuật miêu tả nhân vật là một trong những điểm sáng. Qua những đoạn trích được học trong chương trình văn 9 kì 1 như “Chị em Thúy Kiều”,
Đề bài: Qua các đoạn trích trong sách "Ngữ Văn 9" (Tập 1) và những hiểu biết của em về "Truyện Kiều", hãy phân tích nghệ thuật miêu tả và khắc họa tính cách nhân vật của Nguyện Du. Bài văn mẫu   Xanh Bơ-vo đã nói, đại ý : nếu chọn nhà văn tiêu biểu cho từng nước, nước Anh sẽ không ngần ngại chọn Secxpia, nước Pháp – Molie và nước Đức – Gớt. Còn tôi, nếu có quyền được chọn,
Đề bài: Phân tích Nghệ thuật miêu tả nhân vật trong truyện Kiều. Bài văn mẫu    Truyện Kiều một tuyệt tác không chỉ của văn học Việt Nam mà còn là của văn học thế giới. Sự thành công của tác phẩm không chỉ là ở nội dung hấp dẫn, truyền tải nhiều giá trị nhân văn tốt đẹp. Mà còn ở hình thức nghệ thuật đặc sắc, một trong những nét nghệ thuật đó chính là nghệ thuật xây dựng