Văn mẫu: Chiếc lược ngà

Đề bài: Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Dàn ý mẫuI. Mở bài   Giới thiệu truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng    Giới thiệu tình huống truyện đặc sắc, giàu kịch tính và đậm chất thơ qua đó thấy được tài năng viết truyện của nhà văn cũng vai trò của tình huống truyện đối với việc thể hiện tư tưởng tác phẩm II. Thân bài - Tình huống
Đề bài: Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Dàn ý mẫuI. Mở bàiGiới thiệu truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang SángGiới thiệu tình huống truyện đặc sắc, giàu kịch tính và đậm chất thơ qua đó thấy được tài năng viết truyện của nhà văn cũng vai trò của tình huống truyện đối với việc thể hiện tư tưởng tác phẩmII. Thân bài- Tình huống truyện là tình
Đề bài: Phân tích truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Bài văn mẫu   Nguyễn Quang Sáng là nhà văn chuyên viết về cuộc sống và con người Nam Bộ với rất nhiều thể loại khác nhau: tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch…Tác phẩm "Chiếc lược ngà" được nhà văn sáng tác năm 1966 tại chính chiến trường miền Nam trong thời kì cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra quyết liệt.
Đề bài: Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng Bài văn mẫu   Nguyễn Quang Sáng là nhà văn trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Các sáng tác của ông tập trung chủ yếu về cuộc sống và con người Nam Bộ trong hai cuộc chiến cũng như sau hòa bình. Chiếc lược ngà là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông được sáng tác năm 1966. Tác phẩm để