Văn mẫu: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Đề bài: Phân tích "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" (G.G.Mác-két) Bài văn mẫu   Đấu tranh cho một thế giới hòa bình mang ý nghĩa như một bức thông điệp của Mác-két, người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà văn được giải thưởng Nô-ben văn học năm 1982, gửi cho các dân tộc trên hành tinh chúng ta.   Để làm sáng tỏ luận đề Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, Mác-két