Văn mẫu: Chuyện người con gái Nam Xương

Đề bài: Phân tích tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" trong "Truyền kì mạn lục" của Nguyễn Dữ Dàn ý mẫuI. Mở bàiGiới thiệu về tác giả tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương     + Nguyễn Dữ người học rộng tài cao, nhân cách sáng ngời.     + Câu chuyện thương tâm về cái chết oan khuất của nhân vật Vũ Nương, tác giả thể hiện niềm thương cảm sâu sắc đối với thân phận người
Đề bài: Lập dàn ý Phân tích tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương”. Dàn ý mẫuI. Mở bàiGiới thiệu về tác giả tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương    + Nguyễn Dữ người học rộng tài cao, nhân cách sáng ngời.    + Câu chuyện thương tâm về cái chết oan khuất của nhân vật Vũ Nương, tác giả thể hiện niềm thương cảm sâu sắc đối với thân phận người phụ nữ, đồng thời ca
Đề bài: Phân tích tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương", trích "Truyền kì mạn lục" của Nguyễn Dữ. Bài văn mẫu   Nguyễn Dữ là một gương mặt tiêu biểu điển hình cho nền văn học trung đại Việt Nam ở thế kỉ thứ XVI. Mặc dù, sự nghiệp sáng tác văn chương của Nguyễn Dữ chỉ vẻn vẹn có tập truyện "Truyền kì mạn lục" nhưng tập truyện lại có một vị trí đặc biệt, được đánh
Đề bài: Phân tích tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ Bài văn mẫu   Nguyễn Dữ là người học rộng tài cao, ông sống trong thời gian nhà Lê bắt đầu khủng khoảng, các tập đoàn phong kiến tranh quyền, đoạt vị với nhau. Bởi vậy ông ra làm quan không lâu sau đó lui về ở ẩn. Thời gian lui về ở ẩn, ông sưu tầm các truyện dân gian để sáng tác lại thành tập “Truyền kì
Đề bài: Phân tích tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" trong "Truyền kì mạn lục" của Nguyễn Dữ Bài văn mẫu   Nguyễn Dữ là học trò giỏi của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thành tài đỗ đạt, ông ra làm quan. Một năm sau vì chán cảnh triều đình thối nát, ông đã lấy cớ phải nuôi mẹ già mà từ quan. Trong những ngày sống "cảnh điền viên vui tuế nguyệt", ông viết "Truyền kì mạn lục", một tác