Văn mẫu: Tôi và chúng ta

Đề bài: Giới thiệu một vài nét về Lưu Quang VũBài văn mẫu   Lưu Quang Vũ (1948-1988) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch tài năng. Bài thơ "Tiếng Việt" của ông được nhiền người thuộc và yêu thích. Ông để lại khoảng 50 vở kịch, phần lớn đã được dàn dựng thể hiện một bút pháp nghệ thuật sắc sảo, nhạy bén đề cập đến hàng loạt vấn đề nóng bỏng của thời kì đổi mới những
Đề bài: Phân tích và nêu Cảm nhận của em về Cảnh 3 trích trong vở kịch "Tôi và chúng ta" của Lưu Quang VũBài văn mẫu   Đổi mới tư duy trong làm ăn là một cái khó đâu dễ vượt qua? Lề thói cũ, cơ chế cũ, con người cũ là những lực cản ghê gớm trong bước phát triển đi lên của xã hội và đất nước. Ấn tượng sâu sắc ấy đã để lại trong tâm trí chúng ta khi đọc Cảnh 3 vở kịch "Tôi