Văn mẫu: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài "Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em". Bài văn mẫu   "Tuyên bố thế giới vê sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em" là văn bản trích trong "Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em" họp tại Liên hợp quốc ngày 30.9.1990.    Cấu trúc của văn bản rất chặt chẽ và hợp