Văn mẫu: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Đề bài: Phân tích tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa TrịnhBài văn mẫu 1    Cùng với "Hoàng Lê nhất thống chí" của nhóm tác giả Ngô gia văn phái và "Thượng kinh kí sự" của Lê Hữu Trác, "Vũ Trung tùy bút" của Phạm Đình Hổ là thiên kí tiêu biểu xuất sắc trong mảng văn xuôi giàu giá trị hiện thực của nền văn học trung đại Việt Nam, ở thế kỉ XVIII. Dưới con mắt tinh anh của người viết
Đề bài: Giới thiệu một vài nét về Phạm Đình Hổ và tác phẩm "Vũ Trung tùy bút"Bài văn mẫu   Phạm Đình Hổ (1768 – 1839) tự là Tùng Niên, hiệu là Đan Sơn, quê ở làng Đan Loan, phù Thượng Hồng, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Ông xuất thân trong một gia đình quan lại cuối thời Lê – Trịnh.    Ông sinh ra và lớn lên tại Kinh thành Thăng Long, rất hào hoa và nuôi mộng văn chương từ thời thơ ấu.
Đề bài: Phân tích tác phẩm "Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh" của Phạm Đình Hổ.Bài văn mẫu   Cùng với "Hoàng Lê nhất thống chí" của nhóm tác giả Ngô gia văn phái và "Thượng kinh kí sự" của Lê Hữu Trác, "Vũ Trung tùy bút" của Phạm Đình Hổ là thiên kí tiêu biểu xuất sắc trong mảng văn xuôi giàu giá trị hiện thực của nền văn học trung đại Việt Nam, ở thế kỉ XVIII. Dưới con mắt tinh
Đề bài: Phân tích tác phẩm Chuyện cũ trong phủ chúa TrịnhBài văn mẫu   Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh được trích từ Vũ Trung tùy bút của Phạm Đình Hổ. Tác phẩm đã ghi lại một cách chân thực bức tranh trong phủ chúa Trịnh Sâm với thói ăn chơi xa xỉ, vô độ; sự hống hách ngang ngược của bọn quan lại, đồng thời cho thấy cuộc sống khốn khổ của nhân dân.   Trước hết tác giả phác