Văn mẫu: Bắc Sơn

Đề bài: Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Huy Tưởng và vở kịch "Bắc Sơn"Bài văn mẫu1. Nguyễn Huy Tưởng (1912- 1960) quê ở Dục Tú, Từ Sơn, Bắc Ninh, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông là gương mặt tiêu biểu của nền Văn học Việt Nam hiện đại. Cảm hứng lịch sử, cảm hứng cách mạng in đậm trong tiểu thuyết và tác phẩm kịch của ông.   Về tiểu thuyết có: "Đêm hội Long Trì", "An
Đề bài: Phân tích hồi bốn vở kịch "Bắc Sơn" của Nguyễn Huy TưởngBài văn mẫu   Chủ đề cách mạng in đậm trong vở kịch "Bắc Sơn" của Nguyễn Huy Tưởng. Xung đột kịch thể hiện tập trung trong hồi 4 đã dựng nên một hình tượng bi tráng về người phụ nữ dân tộc Tày, tiêu biểu cho hàng nghìn, hàng vạn quần chúng được giác ngộ trong đấu tranh, trong mất mát đau thương đã đứng hẳn