Bài 29

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (Đi-phô)Câu 1 (trang 129 sgk ngữ văn 9 tập 2): Bố cục- Phần 1 (đoạn 1): giới thiệu - Phần 2 (đoạn 2 và 3): trang phục của Rô-bin-xơn- Phần 3 ( tiếp… bên khẩu súng của tôi): vũ khí bảo vệ Rô-bin-xơn- Phần 4 (còn lại): diện mạo của Rô-bin-xơnCâu 2 (trang 137 sgk ngữ văn 9 tập 2) Phần miêu tả chân dung chỉ chiếm lượng ít. Vì Rô-bin-xon tự thuật, tự kể về chính
Soạn bài Tổng kết về ngữ phápA. Từ loạiI. DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪCâu 1 (trang 130 sgk ngữ văn 9 tập 2) - Danh từ: lần, lăng, làng- Động từ: đọc, nghĩ ngợi, phục dịch, đập- Tính từ: hay, đột ngột, sung sướng, phảiCâu 2 (trang 131 sgk ngữ văn 9 tập 2) Nhóm a- những, các, một kết hợp với: lần,làng, ông, cáiNhóm b- hãy, đã, vừa kết hợp với: đọc, nghĩ ngợi, phục dịch, đậpNhóm c- rất,
Soạn bài Luyện tập viết biên bảnI. Ôn tập lý thuyết1. mục đích: biên bản ghi chép sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra một cách trung thực, chính xác, đầy đủ dùng làm chứng cứ minh chứng sự kiện thực tế làm cơ sở nhận định, kết luận, các quyết định xử lí2. Người viết biên bản cần trung thực, trách nhiệm, không thêm thắt, suy diễn chủ quan3. Bố cục- Phần mở đầu: quốc hiệu,
Soạn bài Hợp đồngI. Đặc điểm của hợp đồng1. Mục đích của văn bản hợp đồng ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thỏa thuận đã cam kết2. Bố cục của hợp đồng thể hiện ở các mục chủ yếu- Phần mở đầu   + Quốc hiệu tiêu ngữ   + tên hợp đồng   + thời gian địa điểm   + Họ tên, chức vụ, địa