Bài 5

Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ Trung tùy bút - Phạm Đình Hổ)Bố cục:Phần 1 (từ đầu… biết đó là triệu bất thường): Cuộc sống xa hoa vô độ trong phủ Chúa Phần 2 (còn lại): thói những nhiều dân chúng của bọn quan lại Hướng dẫn soạn bài Câu 1 (trang 63 sgk ngữ văn 9 tập 1)Thói ăn chơi xa xỉ, vô độ của chúa Trịnh:    + Xây đình đài, thú ngao du vô độ    + Miêu tả
Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn - Ngô gia văn phái)Bố cục:+ Phần 1 (từ đầu đến 25 tháng Chạp năm Mậu Thân (1788): quân Thanh kéo vào xâm lược nước ta+ Phần 2 (tiếp… rồi kéo vào thành): chiến thắng thần tốc của đạo quân dưới sự dẫn dắt tài ba, trí lược của vua Quang Trung.+ Phần 3 (còn lại): Quân Thanh đại bại và tình cảnh thảm hại vua Lê Chiêu ThốngHướng dẫn
Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)I. Tạo từ ngữ mới Câu 1: - Điện thoại di động: điện thoại nhỏ, không dây, được sử dụng trong khu vực phủ sóng của hãng cho thuê bao- Kinh tế tri thức: quyền sở hữu với sản phẩm trí tuệ được pháp luật phân định- Đặc khu kinh tế: khu vực kinh tế ưu đãi, dành riêng để thu hút vốn đầu tư nước ngoàiCâu 2:Các từ ngữ được cấu tạo
Soạn bài Trả bài tập làm văn số 1Đề văn thuyết minh về Vật nuôi trong gia đình em1. Bài làm cần đảm bảo tính chính xác, là tri thức khách quan, trình bày có thứ tự lớp lang.- Nêu rõ nguồn gốc của vật nuôi, cách phân loại- Trình bày đặc điểm: ngoại hình, đặc điểm sống, đặc điểm sinh sản…- Nêu vai trò của vật nuôi- Trình bày mỗi quan hệ với con người→ Những phần này cần đảm bảo