Bài 9

Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên) Bố cục:- Phần 1 (8 câu đầu): Trịnh Hâm ra tay hãm hại Lục Vân Tiên.- Phần 2 (10 câu tiếp): Lục Vân Tiên được ông Ngư cứu giúp.- Phần 3 (còn lại): Cuộc trò chuyện giữa Lục Vân Tiên và ông Ngư.Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 121 SGK Ngữ văn 9 tập 1)Chủ đề của tác phẩm: quan niệm về thiện và ác, niềm tin của tác giả cái thiện luôn
Soạn bài Chương trình địa phương (phần văn)Câu 1 (trang 122 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):Những tác giả người Hà Nội và những tác phẩm viết về Hà Nội : - Tác giả : Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Thế Lữ, Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Bằng... - Tác phẩm : Hà Nội trong cơn lốc (Vũ Bằng), Hà Nội và hai ta (Thơ, Tế Hanh), Chuyện cũ Hà Nội (truyện tư liệu, Tô Hoài), Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi (bút ký, Nguyễn
Soạn bài Tổng kết về từ vựngI. Từ đơn và từ phứcBài 1 (trang 122 sgk ngữ văn 9 tập 1)- Từ đơn là từ chỉ có một tiếng- Từ phức là từ có từ hai tiếng trở lên. Có thể phân thành 2 loại:    + Từ ghép là các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa    + Từ láy là các tiếng có quan hệ với nhau về âmCâu 2 (trang 121 sgk ngữ văn 9 tập 1) - Từ láy: nho nhỏ, gật gù, lạnh lùng, xa xôi, lấp lánh-
Soạn bài Tổng kết về từ vựng (Phần 2)IV. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từCâu 1 (trang 121 sgk ngữ văn 9 tập 1)Từ nhiều nghĩa là một từ có một nghĩa hay nhiều nghĩa của từ, tạo ra những từ nhiều nghĩa- Từ nhiều nghĩa có:    + Nghĩa gốc là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác    + Nghĩa chuyển là nghĩa được hình thành các nghĩa khác    +