Bài 25

Soạn bài Mây và sóng (Ta-go)Bố cục- Phần 1 (từ đầu… bầu trời xanh thẳm): Câu chuyện tưởng tượng giữa em bé với những người sống trên mây và trò chơi của em bé- Phần 2 (còn lại): câu chuyện tưởng tượng của em bé với người sống trong sóng, và trò chơi của em béCâu 1 (trang 88 sgk ngữ văn 9 tập 2) Bài thơ có hai phần, cấu trúc giống nhau:- Ban đầu là lời mời gọi, rủ rê- Tiếp đến là
Soạn bài Ôn tập về thơ Câu 1: Lập bảng thống kê STT Tên bài thơ Tác giả Năm sáng tác Thể thơ Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ thuật 1 Đồng chí Chính Hữu 1948 Tự do Cơ sở hình thành tình đồng chí, đồng đội và sự gắn bó, chia ngọt sẻ bùi giữa những người lính chiến. Hình ảnh giản dị, chân thực Ngôn ngữ giàu sức biểu cảm 2 Bài thơ về tiểu đội xe không kính Phạm Tiến Duật 1969 Tự
Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)I. Điều kiện sử dụng hàm ý1. Câu in đậm "con chỉ được ăn ở nhà bữa này thôi" hàm ý: từ hôm sau con không được ăn ở nhà- "Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài" có hàm ý: U đã bán con cho nhà cụ Nghị thôn ĐoàiVì phải bán đứa con đứt ruột đẻ ra nên chị Dậu không thể cất lời nói thẳng, chị nói hàm ý để giấu và tránh đi điều đau lòng
Soạn bài Trả bài tập làm văn số 61. Học sinh cần chú ý đọc kĩ lời nhận xét của thầy, cô giáo, đọc lại bài viết của mình, lắng nghe sự hướng dẫn của thầy cô giáo, và sự phát biểu của các bạn    + Xem bài làm đủ các yếu tố về bố cục của bài văn nghị luận tác phẩm nghị luận, xem cách sắp xếp luận điểm, triển khai hệ thống ý. Cần đảm bảo được tính mạch lạc, liên